skip to Main Content

Reflexions sobre l’índex de preus

La creació de la Llei d’Habitatge i  de l’índex de preus de l’habitatge respon a la necessitat de disposar d’una eina transparent i fiable que permeti monitorar l’evolució del mercat immobiliari i, alhora, servir de guia per a la implementació de polítiques públiques efectives.

Tanmateix, creiem que L’Índex de Preus té algunes mancances que convé que siguin abordades, perquè volem que esdevingui una eina sòlida i útil, que redueixi de forma efectiva els actuals inassumibles preus del lloguer i no només reflecteixi els actuals preus, per això creiem que:

Convé utilitzar la mitjana dels preus com a índex de referència i fer servir els preus dels últims cinc anys, per tal d’evitar distorsions provocades per valors extrems i per proporcionar una perspectiva més àmplia de les tendències del mercat. Cal incorporar la renda per llars en el càlcul per assegurar que els preus reflecteixin millor la capacitat econòmica real de la ciutadania. Cal establir mecanismes de fiscalització, com la creació d’una comissió de revisió i seguiment per garantir que l’índex es mantingui actualitzat i rellevant.

Cal  regular els habitatges turístics i de temporada per evitar escletxes per evitar que els especuladors continuïn amb les seves pràctiques abusives. Finalment, l’existència d’un règim de sanció i inspecció és essencial per assegurar el compliment de la normativa i la protecció dels drets dels inquilins.

Només així es podrà assegurar que l’índex compleixi amb el seu objectiu de servir al bé comú i contribuir a una societat més justa i equitativa.

Back To Top